Igazságügyi könyv, adó és járulék szakértés

Igazságügyi könyvszakértőként a feladatunk, a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése.
Megbízás alapján szakvéleményünkkel segítjük az adott tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

Az igazságügyi könyvszakértések főbb területei:

  • Polgári peres eljárásokban
  • Büntetőügyekben
  • Munkaügyi vitákban
  • Egyéb peres és nem peres eljárásokban


Igazságügyi könyvszakértői szakvélemény elkészítése elsősorban hatósági kirendeléseken alapul. Lehetőség van azonban perben vagy peren kívül álló feleknek igazságügyi szakértői vélemény beszerzésére és annak felhasználására valamely eljárásban, vagy pedig vitás kérdésük békés elrendezése érdekében egymás között.