Alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók

Alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –­, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának […]

Közlemény a 2021. évben szja 1%-os kiutalásban részesült kedvezményezettekről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása tartalmazza a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kiutalt összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát. A kimutatás pdf. és xls. formátumban tölthető le. A korábbi évekre vonatkozó kimutatások a „Közérdekű adatok/Egyedi közzétételi lista/ 9. Szja 1+1%-kal kapcsolatos információk” oldalon érhetőek el. A tájékoztatás alapja: a személyi jövedelemadó meghatározott részének […]

A Sberbank végelszámolásával kapcsolatos adózási kérdések

A Sberbank végelszámolásával kapcsolatos adózási kérdések A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-án kelt határozatában visszavonta a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Bank) a pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek, valamint meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére jogosító tevékenységi engedélyeit, és kezdeményezte a Bank végelszámolását. A végelszámolás miatt a betétesek […]

Katások bevallási szabályai

Katások bevallási szabályai A kisadózó vállalkozásnak változatlanul 2022. február 25-éig kell a 21KATA-nyomtatványt benyújtania a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), változtak ugyanakkor egyes adófizetési és adatszolgáltatási szabályok. A 21KATA az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással idén is egyszerűen kitölthető és beküldhető. Nem változott az a szabály, hogy ha a kisadózó vállalkozás éves bevétele nem haladja meg a 12 […]

Új szochokedvezmény 2022. január 01-jétől

Új szochokedvezmény 2022. január 01-jétől 2022. január 1-jén megszűnt a szakképzési hozzájárulás. A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye mostantól a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető.   Ki érvényesítheti az adókedvezményt? Az adókedvezményt az érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést (ideértve a tanulószerződést is), illetve a régi Szkt. szerinti együttműködési megállapodást, a […]

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érintő változások

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érintő változások 2022-től előnyösen változnak a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének szabályai: Családi pótlékra jogosító gyereknek tekinthető az a fogyatékosként, szociális intézményben ellátott gyermek is, aki után az anyának családi pótlék ugyan nem jár, viszont a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik a gyermeket. Ha az […]

A vallási közösségek 2022-ben is technikai számon gyűjthetik az 1%-ot

A vallási közösségek 2022-ben is technikai számon gyűjthetik az 1%-ot A vallási közösségnek számító vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház (szervezet) a bevett egyházakhoz hasonlóan 2022-ben is technikai számon gyűjtheti az szja 1 százalékos felajánlásokat.   Ha 2022-ben a szervezet szeretne szja 1 százalékos felajánlást kapni és még nem rendelkezik technikai számmal, akkor […]

Illetékmentes a CSOK-kal vásárolt lakás

Illetékmentes a CSOK-kal vásárolt lakás 2021. január 1-jétől illetékmentes az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése. Speciális szabályok megelőlegezett CSOK-nál Ha a vagyonszerző megelőlegezett CSOK miatt kapta az illetékmentességet, és a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy  a CSOK-ot a gyermekvállalás […]

Érdemes tudni

Érdemes tudni Az egyéni vállalkozói tevékenység minimum 1 hónapig és legfeljebb 3 évig szüneteltethető. A 2021. július 1-jét megelőzően bejelentett szünetelés legfeljebb 2 évig tarthat, a 2017. január 1-jét megelőzően bejelentett szünetelés legfeljebb 5 évig.   Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét szüneteltetni kívánja, azt köteles a Webes Ügysegéd változásbejelentési űrlapján bejelenteni.   Kérjük, hogy fokozott […]

Ügyfélbarát jogszabályváltozás az adóbevallások rendjében

Ügyfélbarát jogszabályváltozás az adóbevallások rendjében Az ügyfelek jogos érdekére tekintettel módosultak az adóigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabályok. Az új szabály szerint a határidő utolsó napjára eső üzemzavar vagy áramszünet estén a következő napon is benyújtható a bevallás. Az 506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet értelmében (Magyar Közlöny 156. szám) az állami adó- és vámhatósághoz benyújtandó egyes adóbevallások […]

Gazdasági társaságok megszűnésének új szabályai július 1-jétől

Gazdasági társaságok megszűnésének új szabályai július 1-jétől A jól ismert járványhelyzet miatt a megszokottnál is több működő betéti társaság és közkereseti társaság került olyan helyzetbe, hogy megszűnt a beltag vagy a kültag jogviszonya, vagy a tagok létszáma egy főre csökkent, haláleset következtében. Ha hat hónapig nem került bejelentésre új tag a vállalkozásba, akkor a cég […]

Jogszabály módosítások

Jogszabály módosítások 1.    Bértámogatási körből kimaradt önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosultak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A kormányrendelet szerint az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a  garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet támogatásként kell folyósítani. (310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 104. szám)   2.    Megjelent a komplex felzárkózási képzések részletes szabályait tartalmazó […]

Jogszabály módosítások

Jogszabály módosítások 1.    A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint a településfejlesztési koncepciót és az  integrált településfejlesztési stratégiát az egyszerűbben elkészíthető  településfejlesztési terv váltja, melyben az települési önkormányzatok rövid- és középtávú célokat (akcióterületeket) határozhatnak meg. A településszerkezeti terv tervtípus megszűnik, az önkormányzatok rendeletként településrendezési terveket (építési szabályzatokat) kell készíteniük és elfogadniuk majd a […]

Jogszabály módosítások

Jogszabály módosítások 1.    Módosult a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló rendelet. Stratégiai jelentőségű ágazatba sorolták a távközlési, kiadói és egyéb műsorszolgáltatási (pl. televíziós műsorgyártás) valamint felsőfokú oktatási tevékenységeket (egyetemeket), így az ebbe az ágazatokat érintő külföldi befektetések, döntések a jövőben bejelentési kötelezettség hatálya kerülnek. A jelentési kötelezettség év […]

Jogszabály módosítások

Jogszabály módosítások  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet módosítása értelmében a koronavírus elleni védőoltás igénybevételének megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátása során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előzetesen egyezteti a személyes adatokat az Államkincstárnál vezetett nyugdíjfolyósítási nyilvántartás adatbázisával. Ha az  összevetés eredményeként az  állapítható meg, hogy adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy az Államkincstárnak a […]

Jogszabály módosítások

Jogszabály módosítások 1.    Módosultak a januártól kötelezően előírt fuvarregisztrációra vonatkozó szabályok. A saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást esetén már a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjármű esetében is elektronikus regisztrációra köteles az áruszállító. A módosítás szerint amennyiben a fuvarozás árutovábbítási közösségi engedéllyel történik, nincs szükség fuvarregisztrációra. (18/2021. ( I. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny  12. szám) […]

Változik az EKÁER-szabályozás

Változik az EKÁER-szabályozás A 2021. január 1-jén hatályba lépő törvényi szabályok a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényben szerepelnek, a törvényi szintű rendelkezések az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben maradtak.   Az új EKÁER rendelet, vagyis az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 23/2020. (XII. 23.) PM […]

Egyszerűsödik az iparűzési adóztatás

Egyszerűsödik az iparűzési adóztatás A helyi adókról szóló törvény jelenleg hatályos szabálya szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység, vagyis az, amikor az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység […]

Rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai

Rugalmasabbá válnak a távmunka szabályai A Kormány 2020. november 4-étől ismét veszélyhelyzetet hirdetett, és ennek következtében az aktuális helyzetnek megfelelően napról napra újabb szigorítások lépnek életbe. A szigorítások sok esetben jelentősen megnehezítik a munkahelyek működését, így a Kormány lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy amennyiben egy vállalkozás tevékenysége, működésének sajátossága lehetővé teszi, akkor átálljanak távmunkavégzésre, feltéve, […]

Jelentős adóügyi könnyítések

Jelentős adóügyi könnyítések A családok és a vállalkozások számára is jelentős adóügyi könnyítésekről döntött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs. Kedvezően változnak a kiva szabályai és újabb egyszerűsítések várhatóak az adminisztrációs terhek terén. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy a testület döntése alapján januártól a 11 százalékosra mérséklődő kisvállalati adó (kiva) bevételi értékhatára a […]

Munkaviszony esetén is van minimum járulék

Munkaviszony esetén is van minimum járulék A Tbj. új, 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó szabálya szerint munkaviszony esetében van egy járulékfizetési alsó határ, amely havonta legalább a minimálbér 30 százaléka. Az új szabály kapcsán számos kérdés vetődik fel, melyek megválaszolását a NAV által kiadott friss tájékoztató is segíti. 2020. szeptember 1-jétől a munkaviszonyban és a munkaviszonnyal […]

Félúton a régi és új tb-törvény között

Félúton a régi és új tb-törvény között 2020. július 1. napján hatályba lépett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény, vagyis az új Tbj.. Több olyan új szabály is van, amely az átmenetet biztosítja a régi és az új Tbj. között. Rövid írásunk bemutatja, milyen esetekben kell az átmeneti […]

KATA szerinti adózás

KATA szerinti adózás Az Országgyűlés július 3-án fogadta el a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényt, amely módosítja a kisadózó vállalkozások adózására (kata) vonatkozó szabályozást is.   2013-ban az új adónem bevezetésekor az volt a cél, hogy a sajátos piaci helyzetű, főként a lakosságot ellátó mikrovállalkozásokat támogassa, munkafeltételeiket könnyítse, adminisztrációs terheiket csökkentse. Ez a cél most […]

Felmondási védelem csoportos létszámleépítés esetén

Felmondási védelem csoportos létszámleépítés esetén A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 65. § (3) bekezdése határozza meg azokat az eseteket, amikor a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, vagyis amikor a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt felmondással. Ilyen időszak: a) a várandósság,b) a szülési szabadság,c) a gyermek gondozása céljából igénybe […]

Itt az idegenforgalmi adó bevallásának határideje

Itt az idegenforgalmi adó bevallásának határideje A 140/2020. Korm. rendelet alapján felfüggesztésre került az idegenforgalmi adó, így azt 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig a szálláshelyeknek sem beszedni, sem befizetni nem kell az önkormányzat felé. Az adóbevallási kötelezettség azonban változatlanul megmaradt. A Magyar Közlöny 2020. április 21-i számában kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a […]

Adózási könnyítések

Adózási könnyítések A társasági adó, a kisvállalati adó, az energiaellátók jövedelemadója és a helyi iparűzési adó  megállapításának, bevallásának és megfizetésének, valamint az éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő társasági adóelőleg megállapításának és bevallásának határideje 2020. szeptember 30. napjára módosul. Amennyiben az adózó a helyi iparűzési adó és adóelőleg megállapításának és bevallásának kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak […]

Meghosszabbodott a részmunkaidő igényelhetősége a kisgyermekes szülők részére

Meghosszabodott a részmunkaidő igényelhetősége A Munka Törvénykönyve 2015. január 1. napjával egészült ki egy olyan rendelkezéssel, amely a kisgyermekes szülők részére lehetőséget biztosít arra, hogy részmunkaidőben dolgozzanak.   A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 61. § (3) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló ajánlatára köteles a munkaszerződést az általános teljes […]

Mérlegképes könyvelő munkatársat keresünk!

Feladatok, munkák : • Könyvviteli feladatok teljes körű ellátása (vevő, szállító, pénztár, bank, vegyes) • Pénzügyi riportok előkészítése a gazdasági vezető számára, • Havi, negyedéves, éves beszámolók összeállítása, elkészítése, • Bevallások elkészítése, • Mérleg, eredmény-kimutatás összeállítása, • Főkönyvi számlák egyeztetése analitikus nyilvántartásokkal, • Kalkulációk, statisztikai jelentések készítése, • Kapcsolattartás partnerekkel, könyvvizsgálókkal Álláshoz tartozó szakmai elvárások: […]

Változó adatszolgáltatás 2018-tól

A jövő évet érintő adómódosítások egy része már kihirdetésre került és újfent megbizonyosodhattunk arról, hogy a könyvelői társadalom a következő évben sem fog unatkozni. Az új szabályrendszer gondoskodik arról, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerződések és az ügyféllel történő együttműködési/munkamegosztási feltételek átgondolásra kerüljenek. Bár a módosítások egy része nem ismeretlen – hiszen egy év haladékot adott a jogalkotó – a másik része bizony az […]

Így adózunk 2019-ben – Szochó

Új szochó-kedvezmények jönnek A törvénytervezet szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke – melyet a munkáltatók fizetnek a foglalkoztatottak után – 19,5% marad, tehát 2019. január 1-jétől nem csökken 17,5%-ra. Így csökkenés legkorábban 2019. július 1-jével léphet hatályba. Ugyanakkor a csomag két jelentős új kedvezmény bevezetéséről rendelkezik. Egyrészt a vállalkozási formában működő kutatóhelyek a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók után […]

Így adózunk 2019-ben –ÁFA

Általános forgalmi adó Jelentős adminisztrációs egyszerűsítésként jelenik meg, hogy a személygépjárművek üzemeltetési költségein felszámított áfa levonhatóságára vonatkozó korábbi szabályozáshoz hasonlóan a személygépjárművek bérbevételével kapcsolatos bejövő számlákon felszámított áfa 50%-a – az általános levonási feltételek fennállása esetén – automatikusan levonhatóvá válik a magáncélú és üzleti használat arányát alátámasztó útnyilvántartás vezetése nélkül is. Az adózók továbbra is választhatják ugyanakkor […]